Nárok na stravování dle kolektivní smlouvy 
Univerzita umožňuje zaměstnancům, včetně zaměstnanců dislokovaných organizačních součástí, závodní stravování. Za zaměstnance univerzity se považují zaměstnanci zaměstnaní na univerzitě na základě pracovní smlouvy. Zaměstnanec může odebrat za zvýhodněnou cenu jedno hlavní jídlo v den odpracované směny dle pracovního výkazu v SAPu. Za pracovní směnu se přitom pro tyto účely považuje směna v délce alespoň 4 hodiny. Pokud je zaměstnanec poživatel invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, lze mu umožnit závodní stravování i v případě pracovní směny kratší než 4 hodiny, a to na základě žádosti podané prostřednictvím základní odborové organizace příslušnému vedoucímu zaměstnanci. Zaměstnanec může odebrat libovolný počet jídel bez výše uvedených podmínek za plnou cenu (cenu pro cizího strávníka).

Stravovací účet 
Podmínkou možnosti stravování je přístup k UIS (univerzitní informační systém − platný login a heslo), který je propojen se stravovacím systémem ISKAM. Stravovací účet je všem zaměstnancům MENDELU vytvořen automaticky. Dále musí mít vydanou platnou čipovou kartu (průkaz zaměstnance).

Aktivace stravovacího účtu 
Vydání aktivní čipové karty (průkazu zaměstnance) zajišťuje personální oddělení. Každý zaměstnanec má možnost zakoupit si v kanceláři provozní menzy čip, který může nahradit zaměstnaneckou kartu pro výdej stravy v menzách.
Po přihlášení do ubytovacího a stravovacího systému ISKAM (v levé části této obrazovky) pod svým uživatelským jménem (stejné jako do UIS) se zobrazí jídelníček na týden dopředu s aktuálními cenami platnými pro konkrétního přihlášeného strávníka dle jeho kategorie. Strávník má také možnost zkontrolovat jaká jídla v daném období odebral.

Typ účtu 
Zaměstnanci využívají volný stravovací účet – tento účet jde během měsíce do minusu a personální oddělení po měsíční uzávěrce stravovacího systému provede kontrolu s docházkou v SAPu a následnou srážku ze mzdy.

Stravovací systém 
Stravovací systém v Brně je bezobjednávkový – jídlo nelze předem objednat, výjma zaměstnanecké jídelny v pavilonu "O", kde mají zaměstnanci možnost si jídlo nejpozději den předem objednat přes webové rozhraní systému ISKAM (v levé části této obrazovky). V momentu výdeje si strávník vybírá z aktuální nabídky. V Lednici na Moravě je systém kombinovaný, kdy má možnost si některé jídlo objednat, každý den je však k dispozici i některé jídlo bez objednávky. 
Aktuální jídelníček 

JÍDELNÍČEK NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN JE DOSTUPNÝ VŽDY OD ČTVRTKA.

jÍDLO ZJÍDELNÍČKU NA ZAMĚSTNANECKÉ JÍDELNĚ LZE OBJEDNÁVAT AŽ DO 23:00 HODIN PŘEDCHÁZEJÍCÍHO DNE.

 

Cena jídla 
je stanovena na základě ceníku dle platného rozhodnutí rektora. Cena stravy je odlišná pro jednotlivé skupiny strávníků (viz. ceník). Zařazení strávníků do skupiny provádí personální a studijní oddělení MENDELU. SKM MENDELU data o zařazení osoby pouze přebírá z UIS. Cena jídla může být snížena o příspěvek odborů/zaměstna­vatele dle podmínek uvedených výše (kolektivní smlouva).

Výdej jídel 
Zaměstnanci MENDELU mohou využívat libovolně všechny výdejny jídel MENDELU během jejich výdejní doby.