Menza JAK

Menza JAK se nachází v areálu kolejí J. A. Komenského. Menza poskytuje stravování včetně doplňkového bufetového prodeje pro studenty, zaměstnance univerzity i pro veřejnost včetně doplňkového bufetového prodeje. Bufet je rovněž v budově "D" kolejí. Součástí menzy jsou salonky.

Bufet D

Bufet se nachází ve vestibulu bloku D v prostorách kolejí JAK.

Výdejna jídel − Objekt "Z"

Výdejna "Z" se nachází v areálu kolejí Akademie. Obědy jsou dováženy z menzy J.A.Komenského. Výdejna poskytuje stravování pro studenty, zaměstnance univerzity i pro veřejnost. Součástí jídelny je i provoz bufetu.

Výdejna jídel TK

Výdejna je součástí budovy koleje J. Taufera. Obědy jsou dováženy z menzy na kolejích J.A.Komenského. Součástí jídelny je i provoz bufetu. Zařízení poskytuje stravování pro studenty, zaměstnance a veřejnost.

Výdejna jídel v areálu univerzity − Objekt "X"

Výdejna s doplňkovým bufetovým prodejem se nachází v budově "X" v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Obědy jsou převážně dováženy z menzy J.A.Komenského, přílohy, minutky a saláty jsou vyráběny na místě. Výdejna poskytuje stravování především studentům, ale i zaměstnancům a veřejnosti.

Zaměstnanecká jídelna "O"

Nachází se v budově "O" v areálu univerzity v Černých Polích. Výdejna poskytuje stravování výhradně zaměstnancům a hostům univerzity.

Pizzerie "O"

Pizzerie se nachází v budově "O" v areálu univerzity v Černých Polích, v přízemí téže budovy jako zaměstnanecká jídelna. Poskytuje bufetové stravování pro studenty, zaměstnance i pro veřejnost.

Salonky "O"

Salonky se nachází v budově "O" v areálu univerzity. Nabízíme možnost konání slavnostního občerstvení, obědů, oslav a konferencí pro studenty, zaměstnance, součásti univerzity i pro širokou veřejnost.

Bufet Q

Bufet se nachází v pavilonu "Q" v areálu univerzity v Černých Polích. Poskytuje bufetové stravování pro studenty, zaměstnance i pro veřejnost.

Menza Lednice na Moravě

Menza Lednice se nachází v areálu Zahradnické fakulty. Menza poskytuje stravování pro studenty, zaměstnance univerzity i pro veřejnost.