MENDELU Green Office

V současné době čelíme jako společnost mnoha problémům spojeným se stavem životního prostředí a klimatickou změnou. Plně si uvědomujeme závažnost situace, ve které se nacházíme, proto vytváříme co nejvíce odpovědn areál kolejí. Jednou z prioritních oblastí je uvědomělost naší spotřeby a fungování lidské společnosti s ohledem na zachování přírodních zdrojů a krás naší jediné planety. Green Office neboli „kancelář pro udržitelnost“ areálu kolejí má za úkol postavit se těmto výzvám, nastavit co nejvíce odpovědné prostředí kolejí a pracovat s komunitou. Naším hlavním zájmem je reflektovat moderní přístupy v péči o životní prostředí, budování informovanosti, odpovědnosti a angažovanosti studentů a zaměstnanců.

Proč jsme se rozhodli založit MENDELU Green Office?

MENDELU,  Jana Hradská, ředitelka Správy kolejí a menz: "Při procházce lesem, městem nebo areálem kolejí …. všude vidím poházené odpadky. V parcích a odpočinkových zónách v městech odpadkové koše přetékají nesešlapanými PET lahvemi, zbytky jídel, igelitové sáčky vlají na větvích stromů, v lese kromě plechovek od pití, igelitů apod. lze najít pneumatiky, vyhozený sedací nábytek, pračku, stavební materiál……. A náš areál kolejí je plný nedopalků od cigaret, neboť ostatní odpadky sbírá každé ráno parta údržbářů.

Je potřeba se zamyslet, kam spějeme my jako lidstvo, kam se ženeme, kde vše skončí, nezačneme-li myslet jinak. Vážit si jídla, nekupovat zbytečně plastové obaly, neodhazovat odpadky, kam nepatří, nevytvářet černé skládky. Jak se říká „starého psa novým kouskům nenaučíš“ a proto je potřeba začít již od mladých, kteří mají potenciál a mají možnost, budou-li chtít, něco změnit. Proto Green Office na kolejích JAK.

MENDELU, Iva Jarolínová, vedoucí ubytovacích středisek:Člověk po tisíce let čerpá zdroje, energii a bohatství z  naší planety země a na oplátku po ní mnoho desetiletí rozhazuje odpadky ve velkém. Je načase se zamyslet nad urdržitelností tohoto systému a začít se chovat ohleduplně a kde jinde začít než v prostředí univerzity, kde dospívá další generace. “

 Agentura Envirostyl, Jana Půlpánová: „V prostředí univerzitních kolejí vidíme velkou příležitost pro environmentální rozvoj a budování odpovědnosti vůči životnímu prostředí a zdraví lidí. Proto pomáháme zakládat a vést environmentální projektové kanceláře na českých univerzitách.“

Cíle MENDELU Green Office:

▪          Přizpůsobovat areál kolejí podle moderních přístupů k předcházení vzniku odpadů, ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů a energií.

▪          Rozvíjet jednotlivé enviro projekty, starat se o jejich široký dopad a kontinuitu.

▪          Propojovat a vytvářet komunitu aktivních studentů a zaměstnanců 

▪          Spolupracovat s dalšími zelenými kancelářemi v ČR a zahraničí, vedením univerzity MENDELU a externími partnery.

▪          Rozšířit a aplikovat model Green Office i na ostatní koleje a univerzitní části

▪          Sdílet proaktivní přístup SKM JAK a budovat viditelné CSO (Centrum společenské odpovědnosti) v oblasti péče o prostředí kolejí.

„Jsme rádi, že jsme se stali novým členem mezinárodního hnutí Green Office a můžeme ke stejnému kroku inspirovat i další univerzity.“

Na jaké oblasti se zaměříme?

Připravované projekty pro akademický rok 2019/2020

▪          Předcházení vzniku odpadu a efektivní nakládání s odpady

▪          Minimalizace spotřeby a efektivní využití přírodních zdrojů (voda, energie)

▪          Podpora biodiverzity v kampusu

▪          Budování informovanostistudentů ohledně odpovědného chování na kolejích a environmentální problematiky

▪          Vytvoření komunity environmentálně založených studentů a zaměstnanců

▪          Podpora a prodej produktů pro „Zero Waste“ životní styl

▪          Kolejní RE-USE pointy pro použité věci – „studentský sekáč“

▪          Eko úklid kolejí a menzy

▪          Zvýšení úrovně a budování moderního a zdravého prostředí kampusu

▪          Budování inspirativního prostředí pro zaměstnance a studenty

Chceš se zapojit do aktivit MENDELU Green Office a podílet se na realizaci projektů? Čekáme na Tebe.
Napiš nám na email greenoffice@mendelu.cz