Ubytovací zařízení

Přehled všech ubytovacích zařízení univerzity včetně jednotlivých kontaktů.

Pro studenty

Informace potřebné k bezproblémovému pobytu na všech kolejích SKM po dobu Vašeho studia na MENDELU v Brně.

Pro zaměstnance a hosty univerzity

Mendelova univerzita v Brně nemá ubytovací kapacitu vyčleněnou výhradně pro zaměstnance. Ubytování je poskytováno na kolejích na vyčleněné kapacitě hotelového typu v různých standardech vybavení a cenách dle platného ceníku a to do výše volné kapacity v okamžiku provedení rezervace. Podmínky a možnosti ubytování naleznete v této kategorii.

Pro veřejnost

Ubytování poskytujeme na kolejích na vyčleněné kapacitě hotelového typu v různých standardech vybavení a cenách dle platného ceníku a to do výše volné kapacity v okamžiku provedení rezervace.

Používání internetu

Informace o používání internetu ve všech ubytovacích zařízeních pro výše uvedené typy ubytování.