SKM MENDELU je účelové zařízení univerzity, které zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení pro studenty, zaměstnance a hosty univerzity a pro širokou veřejnost.

SKM řídí ředitelka. Ředitelka má právo rozhodovat nebo jednat jménem univerzity ve věcech týkajících se pracovišť SKM v rozsahu dle výše uvedených norem. Ředitelka řídí činnost SKM a odpovídá za ni rektorovi (prostřednictvím prorektora pro účelová zařízení). Po stránce ekonomické je SKM řízena kvestorem. Ředitelce SKM jsou přímo podřízeni: vedoucí ubytovacích středisek, vedoucí stravovacích středisek a pracovníci ředitelství. 

Organizační struktura SKM

Kontakt