Ředitelství SKM MENDELU

koleje JAK, blok „D“, přízemí, Kohoutova 1550/11

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Jana Hradská Ředitelka 541 421 522 hradska@mende­lu.cz
Věra Opluštilová Sekretariát 541 421 511 vera.oplustilova@mende­lu.cz
Ing. Vlasta Misařová Hlavní účetní 541 421 516 qmisarov@mende­lu.cz
Martina Veselá Účetní 541 421 532 vesela1@mende­lu.cz
Dana Machová Účetní 541 421 510 machova1@mende­lu.cz
Alena Bartoňková Referentka hospodářské správy 541 421 514 bartonko@mende­lu.cz
Blažena Žemlová Personalistka a mzdová účetní 541 421 519 zemlova@mende­lu.cz
Mgr. Zdeňka Špryncová Personalistika a mzdová účetní 541 421 518 zdenka.spryncova@mendelu.cz
Josef Luska Vedoucí oddělení vnitřní správy budov 545 128 310 luska@mendelu.cz
Milada Kyselková OVSB  541 421 538 milada.kyselkova@mende­lu.cz
Bc. Iva Jarolínová Vedoucí ubytovacích středisek 541 421 515

iva.jarolinova@mendelu.cz 

 

 

Koleje J.A.Komenského

Kohoutova A 1239/7, blok B 1213/9, blok C 1265/3, blok D 1550/11

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Andrea Vyklická Vedoucí kolejí 545 128 312, 770 153 186

andrea.vyklicka@mende­lu.cz

Lenka Dočkalová Ubytovatelka  545 128 315
lenka.dockalova@mende­lu.cz
Petra Bytřická Ubytovatelka 545 128 318

petra.bystricka@mendelu.cz

Recepce

Vedoucí recepcí

Recepce blok D

Jana Oceľová

545 128 340

545 128 319

skm.koleje.jak@men­delu.cz

jana.ocelova@mendelu.cz

Zdeňka Grossová Sklad prádla 545 128 327
Údržba Pracovníci údržby 545 128 336

 

Koleje J.Taufera

 

Jana Babáka 1861/3

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Šárka Tomanová BA(Hons) Vedoucí kolejí 541 422 055
sarka.tomanova@mende­lu.cz
Jitka Chebenová Ubytovatelka 541 422 054, 770 136 165 jitka.chebeno­va@mendelu.cz
Recepce Recepce 541 422 051 skm.koleje.tak@men­delu.cz

Lenka Volynets

Sklad prádla 541 422 059
Údržba Pracovníci údržby 541 422 057

 

Koleje Akademie

Tř. Generála Píky 2005/7

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Šárka Tomanová BA(Hons) Vedoucí kolejí 545 136 122
sarka.tomanova@mende­lu.cz
Recepce Recepce 545 126 117 skm.koleje.aka­demie@mendelu­.cz

 

Koleje v Lednici na Moravě

Valtická 538, 691 44 Lednice na Moravě

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Lenka Plesková Vedoucí kolejí 519 324 775 lenka.pleskova@mende­lu.cz
Ústředna Recepce 519 340 161 skm.koleje.led@men­delu.cz

 

Stravovací provozy 

Vedoucí stravovacích provozů 
František Ostřížek, tel. 545 128 386, mob. 603 164 429, email: frantisek.ostrizek.m-jak@mendelu.cz

 Menzy v Brně

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Bc. Martina Ipserová Provozní 731 604 198 ipserova@mende­lu.cz
Lenka Fendrichová Provozní menzy 545 128 381 qpolesov@mende­lu.cz
Jana Hejlová výdejna Akademie 545 136 127
Jana Baxantová Bufet Q 545 132 734
Dana Novotná Bufet D 545 128 316
Monika Minaříková Pizzerie 545 135 069
Dagmar Tihelková Výdejna zaměstnanci 545 135 070
 Zavřeno Menza TK 541 422 061

 

Menza v Lednici na Moravě