Ředitelství SKM MENDELU

koleje JAK, blok „D“, přízemí, Kohoutova 1550/11

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Jana Hradská Ředitelka 541421522 hradska@mende­lu.cz
Věra Opluštilová Sekretariát 541421511 vera.oplustilova@mende­lu.cz
Ing. Vlasta Misařová Hlavní účetní 541421516 qmisarov@mende­lu.cz
Martina Veselá Účetní 541421532 vesela1@mende­lu.cz
Dana Machová Účetní 541421510 machova1@mende­lu.cz
Alena Bartoňková Referentka hospodářské správy 541421514 bartonko@mende­lu.cz
Blažena Žemlová Personalistka a mzdová účetní 541421519 zemlova@mende­lu.cz
Mgr. Jitka Kotačková Personalistika a mzdová účetní 541421519 jitka.kotackova@mendelu.cz
Josef Luska Vedoucí oddělení vnitřní správy budov 545128310 luska@mendelu.cz
Milada Kyselková OVSB  541421538 milada.kyselkova@mende­lu.cz
Bc. Iva Jarolínová Vedoucí ubytovacích středisek 541421515 iva.jarolinova@mendelu.cz 

 

Koleje J.A.Komenského

Kohoutova A 1239/7, blok B 1213/9, blok C 1265/3, blok D 1550/11

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Lenka Plesková Vedoucí kolejí 545128312
lenka.pleskova@mende­lu.cz
Šárka Tomanová BA(Hons) Ubytovatelka 545128318, 770153186
sarka.tomanova@mende­lu.cz
Recepce Recepce blok D 545128340 skm.koleje.jak@men­delu.cz
Andrea Vyklická, Zdena Grosová Sklad prádla 545128327
Údržba Pracovníci údržby 545128336

 

Koleje J.Taufera

Jana Babáka 1861/3

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Vladimír Hradský Vedoucí kolejí 541422054
vladimir.hradsky@mendelu.cz
Jitka Chebenová Ubytovatelka 541422055 jitka.chebeno­va@mendelu.cz
Recepce Recepce 541422051 skm.koleje.tak@men­delu.cz

Lenka Volynets

Sklad prádla 541422059
Údržba Pracovníci údržby 541422057

 

Koleje Akademie

Tř. Generála Píky 2005/7

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Jana Doležalová Vedoucí kolejí 545136122 jana.dolezalova@mende­lu.cz
Recepce Recepce 545126117 skm.koleje.aka­demie@mendelu­.cz

 

Koleje v Lednici na Moravě

Valtická 538, 691 44 Lednice na Moravě

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Zdena Jankovičová Vedoucí kolejí 519324775 qjankovi@mende­lu.cz
Ústředna Recepce 519340161 skm.koleje.led@men­delu.cz

 

Stravovací provozy 

Vedoucí stravovacích provozů 
František Ostřížek, tel. 545 128 386, mob. 603 164 429, email: frantisek.ostrizek.m-jak@mendelu.cz

 Menzy v Brně

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Bc. Martina Ipserová Provozní 731604198 ipserova@mende­lu.cz
Lenka Fendrichová Provozní menzy 545128381 qpolesov@mende­lu.cz
Jana Hejlová výdejna Akademie 545136127
Jana Baxantová Bufet Q 545132734
Andrea Kovářová Bufet D 545128316
Alena Šmerdová Pizzerie 545135069
Dagmar Tihelková Výdejna zaměstnanci 545135070
Jaroslava Motyková Menza TK 541422061

 

Menza v Lednici na Moravě

Ludmila Říhová Menza LED 519 367 393, 731 608 298 rihova@mendelu.cz