Aktuality

2014-07-11 00:00:00

Uzavíráni smluv o ubytování na příští akademický rok 2014/2015

Všichni studenti Mendelu v Brně, kteří mají zájem být v dalším ak. roce ubytováni na kolejích a nemají doposud uzavřenou smlouvu o ubytování se mohou nyní hlásit přímo v ubytovacích kancelářích kolejí.

2014-07-04 14:31:31

Pizzerie v přízemí budovy O

2014-06-24 08:34:37

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MENDELU SKM

Koleje JAK vstup do správní budovy a bloku D