Aktuality

2016-07-18 23:59:59

Provoz v ubytovací kanceláři Akademie

V době od 1.8.2016 do 12.8.2016 bude z důvodu dovolené ubytovací kancelář uzavřena.

2016-07-07 22:20:00

PROVOZ VE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MENDELU SKM V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN

PROVOZ VE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MENDELU SKM V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN...

2016-07-07 22:00:00

Uzavíráni smluv o ubytování na příští akademický rok 2016/2017

Všichni studenti nastupujících I. ročníků Mendelu v Brně, kteří mají zájem být v dalším ak. roce ubytováni na kolejích a nemají doposud uzavřenou smlouvu o ubytování se mohou nyní hlásit přímo v ubytovacích kancelářích kolejí.....


Koleje JAK vstup do správní budovy a bloku D