Aktuality

2014-09-20 23:59:59

Notification for foreign students - EBOLA (Upozornění pro zahraniční studenty -EBOLA)

A detailed description is in the section "dokumenty". Podrobný popis je v sekci dokumenty.

2014-07-11 00:00:00

Uzavíráni smluv o ubytování na příští akademický rok 2014/2015

Všichni studenti Mendelu v Brně, kteří mají zájem být v dalším ak. roce ubytováni na kolejích a nemají doposud uzavřenou smlouvu o ubytování se mohou nyní hlásit přímo v ubytovacích kancelářích kolejí.

2014-07-04 14:31:31

Pizzerie v přízemí budovy O

Oznamujeme zaměstnancům a studentům MENDELU, že dne 3.7.2014 byl zahájen zkušební provoz pizzerie v přízemí budovy O (bývalá studentská jídelna). Během prázdnin bude pizzerie v provozu 10:00 – 13:30 hod.

Koleje JAK vstup do správní budovy a bloku D