Aktuality

2016-03-01 23:59:59

Provoz v ubytovací kanceláři Akademie

Dne 24.6 nebudou z provozních důvodů na koleji Akademie úřední hodiny ubytovací kanceláře. V době od 4.7.2016 do 14.7.2016 bude z důvodu dovolené ubytovací kancelář uzavřena. Studenti nastupujících I. ročníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií mají možnost se již nyní dostavit do ubytovací kancelář k uzavření smlouvy. V den zápisu 11. a 12. července bude možné uzavřít Smlouvu o ubytovaní v ubytovací kanceláři na kolejích J. A. Komenského.

2015-08-31 23:59:59

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Od roku 2013 se vztahuje povinnost platit poplatek za komunální odpad i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní. Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. SKM k tomuto poplatku nemá a neposkytuje další informace. Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.


Koleje JAK vstup do správní budovy a bloku D