HEADQUARTERS

in the JAC Hall, blok "D, ground floor, Kohoutova 1550/11

Surname, name Work position Phone E-mail
Ing. Jana Hradská director 541421522 jana.hradska@men­delu.cz
Věra Opluštilová sekretary 541421511 vera.oplustilova@mende­lu.cz
Ing. Vlasta Misařová Chief Accountant 541421516 qmisarov@mende­lu.cz
Veselá Martina Accountant 541421532 vesela1@mende­lu.cz
Dana Machová  Accountant 541421510 machova1@mende­lu.cz
Milada Kyselková  technical officer 541421538 milada.kyselkova@mende­lu.cz
Josef Luska technical officer 545128310 luska@mendelu.cz
Alena Bartoňková technical officer 541421514 bartonko@mende­lu.cz

 

JAC hall

Kohoutova A 1239/7, blok B 1213/9, blok C 1265/3, blok D 1550/11

Surname, name Funkce Telefon E-mail
Andrea Vyklická Ubytovatelka 1 - provozní 545128318 andrea.vyklicka@mende­lu.cz
Lenka Dočkalová Ubytovatelka 2 545128315
lenka.dockalova@mende­lu.cz
Reception Recepce blok D 545128340 skm.koleje.jak@men­delu.cz
Sklad prádla Sklad prádla 545128327
Údržba Pracovníci údržby 545128336

 

TH hall

Jana Babáka 1861/3

Surname, name Work position Phone E-mail
Ing. Vladimír Hradský Vedoucí kolejí 541422054 vladimir.hradsky@mendelu.cz
Jitka Chebenová Ubytovatelka 541422055 jitka.chebeno­va@mendelu.cz
Reception Reception 541422051 skm.koleje.tak@men­delu.cz
Lenka Volynetz Sklad prádla 541422059
Údržba Pracovníci údržby 541422057

 

Academy hall

Tř. Generála Píky 2005/7

Jméno, příjmení Funkce Telefon E-mail
Šárka Tomanová   545136122 sarka.tomanova@mende­lu.cz
Ústředna Recepce 545126117 skm.koleje.aka­demie@mendelu­.cz

 

Koleje v Lednici na Moravě

Valtická 538, 691 44 Lednice na Moravě

Surname, name Funkce Telefon E-mail
Lenka Plesková Vedoucí kolejí 519624775 lenka.pleskova@mende­lu.cz
Ústředna Recepce 519340161 skm.koleje.led@men­delu.cz

 

Canteens 

Head of canteens 
František Ostřížek
tel. 545 128 380, mob. 603 164 429, email:ostrizek.frantisek­@mendelu.cz

Canteens in Brno

Surname, name Work position Phone E-mail
Bc. Martina Ipserová Provozní 731604198 ipserova@mende­lu.cz
Lenka Fendrichová Referentka 545128381 qpolesov@mende­lu.cz
Vlasta Večeřová  Referentka 545128380 uncovska@mende­lu.cz
Jana Hejlová Menza Z 545136127
Jana Baxantová Bufet Q 545132734
Andrea Kovářová Bufet D 545128316
Alena Šmerdová Pizzerie 545135069
Dagmar Tihelková Výdejna zaměstnanci 545135070
Jaroslava Motyková Menza TK 541422061

Canteens in Lednice na Moravě