EVIDENCE VÝSLEDKŮ TESTŮ UBYTOVANÝCH STUDENTŮ

10. 11. 2021 - Bc. Iva Jarolínová, vedoucí ubytovacích středisek MENDELU v Brně

Na základě platných nařízení vlády jsou všichni ubytovaní studenti, kteří nebyli očkováni proti COVID-19 a neprodělali v posledních 180 dnech onemocnění, povinni předložit každých 7 dní platný test provedený na odběrovém místě (buď ATG ne starší 24 hodin nebo PCR ne starší 3 dnů). Na webovém rozhraní mají  studenti možnost si  výsledek testu uložit sami do ISKAMu.