Uzavírání smluv na příští akademický rok

1. 4. 2020 - Bc. Iva Jarolínová, vedoucí ubytovacích středisek MENDELU v Brně

Na základě platného Harmonogramu ubytování pro rok 2020/2021 mají studenti od 1.4.2020 možnost uzavřít smlouvy o ubytování na příští akademický rok....

Dle výše uvedeného harmonogramu platí:

1.4.-15.4.2020            Uzavírání smluv přes webové rozhraní systému ISKAM pro stávající ubytované na stejné lůžko

16.4.-30.4.2020          Aktuálně ubytovaní, na jakékoli volné lůžko

1.5-15.5.2020             Všichni studenti Mendelu, na jakékoli volné lůžko

Studenti, kteří chtějí být v příštím ak. roce ubytování na smíšených pokojích (muž se ženou) si toto ubtování musí zajistit osobně, ev. telefonicky nebo emailem přímo s pracovnící ubytovací kanceláře. Stejně tak je nutný osobní kontakt u studentů zahraničních a to z důvodu kontroly dokladů.

děkujeme