Možnosti poskytnutí slevy za ubytování na kolejích

14. 4. 2020 - Bc. Iva Jarolínová, vedoucí ubytovacích středisek MENDELU v Brně

S ohledem na nařízení vlády vydávané v důsledku pandemie Covid-19 mají ubytovaní studenti na kolejích MENDELU od 1.4.2020 následující možnosti.....

 

Možnosti studentů ubytovaných na kolejích během nouzového stavu z důvodu Covid-19

 

S ohledem na nařízení vlády vydávané v důsledku pandemie Covid-19 mají ubytovaní studenti na kolejích MENDELU od 1.4.2020 následující možnosti.

 

Varianta A –pro studenta se nic nemění

Varianta B – student si požádá o uplatnění 50% slevy

Varianta C – student odstoupí od smlouvy

 

Varianta A

Student si nadále platí měsíční kolejné, nic se pro něj nemění. Vše probíhá standardně podle ubytovací smlouvy a Kolejního řádu. Student má možnost se na kolejích standardně pohybovat při dodržování hygienických opatřeních, nařízení vlády a pokynů vedení kolejí MENDELU.

 

Varianta B

Studentovi, který si požádal/požádá o uplatnění 50% slevy na kolejném, bude poskytnuta sleva do konce doby, kdy platí vládní nařízení v rámci nouzového stavu, nejpozději však do 30. 6. 2020. Student nesmí na pokoji po dobu, než bude obnovena výuka, pobývat a nesmí v tomto období vypovědět smlouvu.

 

Na měsíc květen bude uzávěrka pro podávání žádostí do 30.4.2020, resp. do 31.5.na měsíc červen. Ti, co si již v březnu požádali o slevu na období od 1.4. do 30.6., nemusí na květen či červen znovu žádat.

 

Slevu je možné uplatnit tak, že studentovi bude ze zadaného (inkasního) účtu strženo pouze 50% kolejné na duben, případně na další měsíce, bude-li stále vyhlášen nouzový stav. Platí-li hotově, uhradí 50 % kolejného. Na svém kontě student vidí vyúčtování celé částky bez slevy a následně položku Sleva student 50 % v záporné výši poloviční sazby kolejného.

 

Pokud by chtěl student slevu zrušit, pak je nutné opět písemně kontaktovat e-mailem vedoucí kolejí.

 

Student požádá o uplatnění slevy na základě písemné žádosti, stačí emailem na adresu příslušné ubytovatelky z jednotlivých kolejí:

 

Koleje JAK:                            Šárka Tomanová BA(Hons)              sarka.tomanova@mendelu.cz

Koleje Akademie:                   Jana Doležalová                                jana.dolezalova@mendelu.cz

Tauferovy koleje:                   Jitka Chebenová                                jitka.chebeno­va@mendelu.cz

Koleje v Lednici na Moravě: Zdena Jankovičová                           zdenka.jankovicova@mendelu.cz

 

Kompletní kontakty jsou na stránkách SKM MENDELU.

 

Dle doporučení Krajské hygienické stanice by studenti měli dodržovat preventivní vládní nařízení zákazu volného pohybu osob a tedy by neměli přejíždět nárazově mezi bydlištěm a kolejemi. V případě nutnosti vyzvednutí si svých osobních věcí, je nutné se vždy domluvit dopředu s vedoucí kolejí. Stejná podmínka předchozí domluvy s vedoucí kolejí platí i pro případ potřeby přespat v Brně. Vždy je nutné dodržovat hygienická opatření a řídit se pokyny vedení kolejí.

 

Varianta C  

Student se rozhodne/rozhodl odstoupil od ubytovací smlouvy s tím, že se již nebude na koleje v tomto semestru vracet. Smlouva je vypovězena dle standardních podmínek, tedy 30 dní od přijetí výpovědi od smlouvy.

 

Student si může na pokoji ponechat své osobní věci až do doby 7 dnů po ukončení nouzového stavu, tj. vyklizení pokojů musí proběhnout do 7. dne po ukončení nouzového stavu. Předat pokoj, ložní prádlo a odevzdat klíče může student během dne, kdy se dostaví na kolej. V případě zahraničních studentů je nutné projednat s vedoucí kolejí – viz kontakty web stránkách SKM MENDELU.

 

Student výpovědí smlouvy neztrácí právo podání žádosti o ubytování na další semestr.

 

 

Vedení kolejí MENDELU děkuje všem studentům, že respektují vládní nařízení, dodržují potřebná hygienická opatření, dodržují ubytovací řád a řídí se pokyny vedení kolejí MENDELU.

 

 

V Brně dne 14. 4. 2020