AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19

14. 10. 2020 -

Vážení studenti,

Stejně jako vy jsme byli zaskočeni rozhodnutím vlády ze dne 12.10.2020, ale jak jistě víte, situace je nelehká a je třeba přijmout opatření. V souladu s rozhodnutím vlády proto máme pro Vás konečné informace ohledně vašeho ubytování nakolejích. V tomto článku najdete podrobnosti....

 

 1)      V případě, že se rozhodnete odstoupit od ubytovací smlouvy, je možné tak učinit po dobu nouzového stavu bez výpovědní lhůty ke dni, kdy vrátíte klíče a odvezete si své věci. Odhlášení je možné pouze v pracovní době, ev. po emailové dohodě s pracovníky ubytovací kanceláře.

2)      V případě, že máte kam odjet a po dobu platnosti nařízení vlády se zdržujete mimo koleje, je nutné zaslat do konce tohoto týdne, tj. do 16/10/20 email na ubytovací kancelář Vaší koleje s žádostí o 50% slevu kolejného. Váš pokoj bude zkontrolován našimi pracovníky (světlo, kohoutky, stav ledničky) a bude pravidelně kontrolován, zda nedošlo k poškození zámku apod.

3)      Během včerejšího dne pak byly upřesněny výjimky pro studenty, kteří mohou na kolejích zůstat, a to následovně:

  • Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
  • Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.
  • Pokud jste studentem studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

Pokud se Vás výše uvedené  výjimky týkají, je nezbytně nutné, abyste obratem vyplnili čestné prohlášení, které bylo všem ubytovaným zasláno emailem a odevzdali ho buď na recepci Vaší koleje nebo jej zaslali naskenované do ubytovací kanceláře kolejí.

MŠMT nicméně důrazně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci. Obě varianty je nutné nahlásit na pracovníka ubytovací kanceláře Vaší koleje.

Upozorňujeme na nutnost dodržování nejpřísnějších opatření proti šíření onemocnění Covid-19 v případě částečného zachování provozu kolejí. Nadále platí přísný zákaz všech návštěv na kolejích. V minulých dnech došlo také opakovaně k porušování nočního klidu. Díky tomu proběhla jednání s policií ČR, která bude nadále kontrolovat dodržování všech nařízení v době nouzového stavu. Prosíme, dodržujte všechna opatření a chraňte tak sebe i své okolí. Samozřejmě se budeme i nadále snažit zajistit těm, co tu zůstanou, maximální služby a pohodlí. Nadále pro vás zůstává otevřena menza na koleji Kohoutova a menza v pavilonu X v kampusu na Zemědělské.

Pokud budete cokoli potřebovat, je možné se obracet na vedení kolejí prostřednictvím e-mailu skm.koleje@mendelu.cz

Za celý kolektiv SKM

Ing. Jana Hradská, ředitelka SKM MENDELU v Brně

 

V Brně dne 14.10.2020