Dlouhodobé ubytování zaměstnanců
Mendelova univerzita v Brně nemá ubytovací kapacitu vyčleněnou výhradně pro dlouhodobé ubytování zaměstnanců. Ubytování je možné v případě volných kapacit v různých "standardech vybavení". Přednostně jsou pro pracovníky a hosty univerzity vyčleněny kapacity na koleji Akademie a to na hotelovém patře (rekotrské pokoje). V případě zájmu o toto ubytování zaměstnanec kontaktuje vedoucího příslušné koleje a následně pracovníka rektorátu, který má rezervace tohoto ubytování na starosti.

Krátkodobé ubytování zaměstnanců
Krátkodobé ubytování zaměstnanců univerzity je poskytováno na základě potvrzené „Objednávky krátkodobého ubytování na kolejích“ a ubytování musí souviset s plněním pracovních úkolů a je následně zúčtováno buď bezhotovostně vnitropodnikových dokladem nebo hotově před ubytováním po prokázání pracovního vztahu k univerzitě. 
Pro krátkodobé ubytování zaměstnanců, hostů univerzity a veřejnosti je na kolejích vyčleněna ubytovací kapacita hotelového typu, v různých „standardech vybavení“ a v různých cenových úrovních (rektorské, hotelové I a II, standard a ostatní) a to do výše volné kapacity v okamžiku provedení rezervace. 
Pracovník příslušné součásti univerzity (fakulty, katedry,…), která ubytování požaduje, vyplní tiskopis „Objednávka krátkodobého ubytování“, nechá ji potvrdit příslušnou osobou daného pracoviště a odevzdá ji na rektorát Ing. Plevové.

Ubytování hostů univerzity

Ubytování je poskytováno na kolejích na vyčleněné kapacitě hotelového typu v různých standardech vybavení a cenách dle platného ceníku a to do výše volné kapacity v okamžiku provedení rezervace.

Pracovník příslušné součásti univerzity (fakulty, katedry,…), která ubytování požaduje, vyplní tiskopis „Objednávka krátkodobého ubytování“, nechá ji potvrdit odpovědnou osobou daného pracoviště a odevzdá ji na rektorát na oddělení účelových zařízení Ing. Plevové.