Hlavní stránka - Ubytování - Pro zaměstnance

Pro zaměstnance

Dlouhodobé ubytování
Mendelova univerzita v Brně nemá ubytovací kapacitu vyčleněnou výhradně pro zaměstnance. Ubytování je možné pouze v případě volného lůžka na lůžkové kapacitě určené studentům a také za stejných podmínek. V případě zájmu o toto ubytování zaměstnanec kontaktuje přímo ubytovatele na příslušné koleji.

Krátkodobé ubytování
Krátkodobé ubytování zaměstnanců univerzity je poskytováno na základě potvrzené „Objednávky krátkodobého ubytování na kolejích“ a ubytování musí souviset s plněním pracovních úkolů a je následně zúčtováno buď bezhotovostně vnitropodnikových dokladem nebo hotově před ubytováním po prokázání pracovního vztahu k univerzitě.
Pro krátkodobé ubytování zaměstnanců, hostů univerzity a veřejnosti je na kolejích vyčleněna ubytovací kapacita hotelového typu, v různých „standardech vybavení“ a v různých cenových úrovních (rektorské, hotelové I a II, standard a ostatní) a to do výše volné kapacity v okamžiku provedení rezervace.
Pracovník příslušné součásti univerzity (fakulty, katedry,…), která ubytování požaduje, vyplní tiskopis „Objednávka krátkodobého ubytování“, nechá ji potvrdit příslušnou osobou daného pracoviště a odevzdá ji na rektorát Ing. Plevové.