Hlavní stránka - Ubytování - Pro studenty

Pro studenty

Ubytování na našich kolejích se řídí několika důležitými dokumenty a pravidly:

  • „Pravidla ubytování na vysokoškolských kolejích MENDELU pro příslušný akademický rok vydaná jako rozhodnutí rektora.“
  • Ubytovací smlouva uzavřena mezi studentem a SKM na příslušných kolejích.
  • Kolejní řád vydaný jako rozhodnutí rektora.
  • Ceník ubytovacích služeb na kolejích MENDELU vydaný rozhodnutím rektora.
  • Používání internetu
  • Rozhodnutí ředitelky, směrnice….