Hlavní stránka - Stravování - Pro zaměstnance

Pro zaměstnance

Nárok na stravování dle kolektivní smlouvy
Univerzita umožňuje zaměstnancům, včetně zaměstnanců dislokovaných organizačních součástí, závodní stravování. Za zaměstnance univerzity se považují zaměstnanci, zaměstnaní na univerzitě na základě pracovní smlouvy. Zaměstnanec může odebrat za zvýhodněnou cenu jedno hlavní jídlo v den odpracované směny dle pracovního výkazu v SAPu. Za pracovní směnu se přitom pro tyto účely považuje směna v délce alespoň 4 hodiny. Pokud je zaměstnanec poživatel invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, lze mu umožnit závodní stravování i v případě pracovní směny kratší než 4 hodiny, a to na základě žádosti podané prostřednictvím základní odborové organizace příslušnému vedoucímu zaměstnanci. Zaměstnanec může odebrat libovolný počet jídel bez výše uvedených podmínek za plnou cenu (cenu pro cizího strávníka).

Stravovací účet
Podmínkou k možnosti stravování je přístup k UIS (univerzitní informační systém − platný login a heslo), který je propojen se stravovacím systémem ISKAM. Stravovací účet je všem zaměstnancům MENDELU vytvořen automaticky. Dále musí mít vydanou platnou čipovou kartu (průkaz zaměstnance).

Aktivace stravovacího účtu
Vydání aktivní čipové karty (průkazu zaměstnance) zajišťuje personální oddělení.
Po přihlášení do ubytovacího a stravovacího systému pod svým uživatelským jménem (stejné jako do UIS) se zobrazí jídelníček na týden dopředu s aktuálními cenami platnými pro konkrétního přihlášeného strávníka dle jeho kategorie. Strávník má také možnost zkontrolovat jaká jídla v daném období odebral.

Typ účtu
Zaměstnanci využívají volný stravovací účet – tento účet jde během měsíce do minusu a personální oddělení po měsíční uzávěrce stravovacího systému provede kontrolu s docházkou v SAPu a následnou srážku ze mzdy.

Stravovací systém
Stravovací systém v Brně je bezobjednávkový – jídlo nelze předem objednat. V momentu výdeje si strávník vybírá z aktuální nabídky. V Lednici na Moravě je systém kombinovaný, kdy má možnost si některé jídlo objednat, každý den je však k dispozici i některé jídlo bez objednávky.
Aktuální jídelníček

Cena jídla
je stanovena na základě ceníku dle platného rozhodnutí rektora. Cena stravy je odlišná pro jednotlivé skupiny strávníků (viz. ceník). Zařazení strávníků do skupiny provádí personální a studijní oddělení MENDELU. SKM MENDELU data o zařazení osoby pouze přebírá z UIS. Cena jídla může být snížena o příspěvek odborů/zaměstna­vatele dle podmínek uvedených výše (kolektivní smlouva).

Výdej jídel
Zaměstnanci MENDELU mohou využívat libovolně všechny výdejny jídel MENDELU během jejich výdejní doby.