Hlavní stránka - O SKM - Kdo jsme

Kdo jsme

Správa kolejí a menz (dále jen „SKM“) je účelových zařízením Mendelovy univerzity v Brně dle §22, odst.1, písmene d) zákona o vysokých školách č.111/98 Sb., v platném znění, statutu Mendelovy unvierzity v Brně část II., čl. 4, písmeno d) a organizačního řádu Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně sloužícím zejména k ubytování a stravování akademické obce univerzity, ale i jiných VŠ a zájemcům ze strany veřejnosti.

SKM řídí ředitel. Ředitel má právo rozhodovat nebo jednat jménem univerzity ve věcech týkajících se pracovišť SKM v rozsahu dle výše uvedených norem. Ředitel řídí činnost SKM a odpovídá za ni rektorovi (prostřednictvím prorektora pro účelová zařízení). Po stránce ekonomické je SKM řízena kvestorem. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni: vedoucí ubytovacích zařízení, vedoucí stravovacího provozu, ředitelství.

Organizační struktura