Hlavní stránka - Aktuality - Inkaso za stravu

Inkaso za stravu

nformace pro strávníky
V měsíci říjnu proběhlo první inkaso u těch studentů, kteří si na webu ISKAM aktivovali inkaso za stravu. Jelikož u některých nebylo inkaso úspěšně provedeno, upozorňujeme, že je třeba zadat na webu vaše číslo bankovního účtu a povolit v bance inkaso ve prospěch našeho účtu č.27–74982302­77/0100. V případě potíží nás kontaktujte na tel.č.541421532 p. Veselá, e-mail: vesela1@mendelu.