8. 1. 2020 - Bc. Iva Jarolínová

Nově se k ceně ubytování na území města Brna připočítává poplatek z pobytu, podle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích ve výši 15,- nebo 21,- Kč/osoba/den, v případě, že pobyt bude ukončen dříve než 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, a to u všech ubytovaných osob - včetně studentů a hostů školy, s výjimkou osob osvobozených od poplatku (osoby nevidommé, osoby ZTP/P apod.).


8. 11. 2019 - Bc. Iva Jarolínová

V měsíci říjnu jsme pro Vás zprovoznili nový výdejník Waterlogic v hale kolejí J.A. Komenského.....

 

 


18. 9. 2019 - Bc. Iva Jarolínová

Co nového na SKM od září?

Během léta jsme nezaháleli a připravili jsme spoustu novinek....

 


18. 9. 2019 - Bc. Iva Jarolínová

V tomto článku naleznete informace o novinkách ve stravování v akademickém roce 2019/2020. Co je nového, co pro Vás připravujeme....


20. 5. 2019 - Bc. Iva Jarolínová

Z důvodu zkvalitnění našich služeb jsme nově připravili interaktivní formuláře, které umožňují přímé odeslání poptávky jak stravovacích tak ubytovacích služeb na odpovědné osoby. Formuláře naleznete v jednotlivých sekcích ubytování a stravování pro součásti univerzity, ev. pro veřejnost a také přímo v detailech jednotlivých ubytovacích provozů. Po jejich vyplnění a následném odeslání by měl žadatel nejpozději následující pracovní den obdržet...