AKTUÁLNÍ INFORMACE KE COVID-19

26. 3. 2020 -

Upozorňujeme všechny ubytované, že z rozhodnutí Vlády České republiky je nově od 26.3.2020 do odvolání povoleno shromažďování osob na veřejnosti maximálně ve dvou a to nadále pouze při zakrytí úst a nosu (rouškou, šálou, šátkem či jinak). Při kontaktu s cizími osobami udržujte odstup alespoň 2 m. Prosíme všechny, aby tato opatření dodržovali....

 

 

 

24.3.2020

Na základě šetření KHS  byly v minulých dnech odebrány stěry na výskyt koronaviru několika studentům, kteří se kontaktovali s pozitivně testovanými studentkami nacházejícími se již v zahraničí.  Vzorky všech testovaných studentů a studentek jsou negativní. V karanténě zůstávají do konce března nadále všichni, kteří se setkali s pozitivně testovanými. Studenti  jsou prozatím bez příznaků onemocnění. Postup dále řešíme ve spolupráci s KHS v Brně.

19.3.2020

Dvě zahraniční studentky byly v tomto týdnu po svém návratu do vlasti pozitivně testovány na nový typ koronaviru. Studentky, které byly na MENDELU v rámci Erasmu, tuto skutečnost obratem sdělily MENDELU a škola se okamžitě obrátila na Krajskou hygienickou stanici v Brně, s kterou spolupracuje na preventivních opatřeních. Pracovníci MENDELU ve spolupráci se zmíněnými studentkami, které nepociťovaly podle vlastních slov žádné příznaky nemoci a nechaly se testovat z preventivních důvodů, vytipovali okruh osob, se kterými se v posledních dnech svého pobytu v ČR setkaly, a předali jej hygienikům. MENDELU uvalila karanténu na studentky bydlící v sousedním pokoji. Případné uvalení karantény na další osoby je věcí hygienické stanice. Pokoje obou studentek byly dezinfikovány, nikdo na nich po jejich odjezdu nebydlel. Mendelova univerzita v Brně byla první vysokou školou v ČR, která z preventivních důvodů ukončila kontaktní výuku. Toto rozhodnutí padlo hned druhý den po oznámení prvního pozitivně testovaného koronavirem v ČR. Toto opatření zcela jistě vedlo k omezení okruhu osob, se kterými se uvedené studentky v Brně setkaly. Na kolejích v současné době obsazenost klesla asi na pětinu obvyklého počtu. Většinou jde o zahraniční studenty, z nichž řada se nemůže vrátit domů. Studenti musí dodržovat striktní režim. Podobně jako naprostá většina zaměstnanců nemají přístup do areálu školy.