SKM MENDELU je účelové zařízení univerzity, které zajišťuje provoz ubytovacích a stravovacích zařízení pro studenty, zaměstnance a hosty univerzity, ale také pro širokou veřejnost.

 SKM řídí ředitel. Ředitel má právo rozhodovat nebo jednat jménem univerzity ve věcech týkajících se pracovišť SKM v rozsahu dle výše uvedených norem. Ředitel řídí činnost SKM a odpovídá za ni rektorovi (prostřednictvím prorektora pro účelová zařízení). Po stránce ekonomické je SKM řízena kvestorem. Řediteli SKM jsou přímo podřízeni: vedoucí ubytovacích zařízení, vedoucí stravovacího provozu, ředitelství. 

Organizační struktura SKM

Kontakt